Enerji Yönetimi ve Danışmanlık Hizmeti

Enerji Yönetimi ve Danışmanlık Hizmeti

Daha ekonomik yakıt yönetimi ile doğru tasarruf yöntemlerini keşfediyoruz.

-Yapılardaki tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılmasının sağlanması amacıyla ısı yalıtımı çalışmalarının yaptırılması,

-Projenin fiziki şartlarına göre enerji kaynaklarının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıp sağlanamayacağının etüdü,

-Elektrik tasarrufu için gerekli çalışmaların hazırlanarak değişikliklerin yapılması(tasarruflu ampuller, hareket sensörlü armatürler vb.) ,

-Merkezi ısıtma sistemine geçişin, merkezi ısıtma sisteminin olmadığı projelerde yoğuşmalı kombi vb. verimli sistemlere geçişin sağlanması