Muhasebe Hizmeti

Muhasebe Hizmeti

-İşletme projelerinin hazırlanması, yönetim kuruluna sunulması

-Gelir  ve giderlerin işletme defterlerine düzenli olarak işlenmesi

-Harcamaların onaylı bütçeye uygunluğunun sürekli takibi ve izlenebilirliğinin sağlanması

-Bir sonraki genel kurula sunulmak üzere bilançoların hazırlanması

-Her bir daire için, bloklar  ve parseller için borç/alacak durumlarının takibi

-Ödemelerin yapılması, planlanması ve takibi

-Banka hareketlerinin takibi

-SGK ile ilgili  gerekli  bildirimlerin hazırlanması ve yasal süreler içerisinde bildirilmesi