İlkelerimiz

İlkelerimiz

  • Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı ile toplumun değer yargılarına saygılı olmak.
  • Denetlenebilir, ulaşılabilir ve insan haklarına saygılı olmak.
  • Sürekli gelişime, değişime açık, adil ve tarafsız olmak.
  • Hesap verilebilirlik ve etkin, verimli, adil kaynak kullanımı.
  • Dürüst ve şeffaflık.
  • Çevreye duyarlılık ve çağdaşlık.
  • Site odaklı olmak ve site sakinlerinin memnuniyetini ön planda tutmak.