Temizlik Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

-Dairelerden günlük evsel atıkların toplanması, tasnif edilmesi ve çöp merkezine nakli ,

-Ortak alanlarda bulunan tüm çöplerin toplanması ve tasnifi ,

-Çöp konteynırlarının ve çöp konteynır mahallinin temizliğinin yapılması ,

-Ortak mahallerde bulunan;  asansörler, asansör makine daireleri,  merdiven hacimleri, korkuluklar, posta kutuları, girişler, bodrum kat depo ve sığınak alanları, yağmur suyu giderleri  temizliğinin yapılması