Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Hukuki Danışmanlık Hizmeti

-Kat malik ve sakinlerinden ödemesini aksatanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması

-Ortak alanlara ilişkin doğabilecek hukuki sorunlara müdahale edilmesi

-Mimari projeye aykırı uygulamalar olması halinde gerekli müdahalenin yapılması

-Site çalışanlarına ilişkin konularda doğabilecek hukuki ihtilafların takibi

-Mevcut sözleşmeler ile ilgili doğabilecek ihtilafların ve yasal sürecin takibi

-Yapılacak yeni sözleşmelerin oluşturulması ya da kontrolü, maddi ve hukuki sağlık  şartlarının uygunluğunun denetlenerek olur  verilmesi ve bu konudaki yasal takiplerin başlatılarak sonuçlandırılması