Ne Yapıyoruz?

Resmi dairelerdeki işlemler ve düzenli  bir dosyalama ve arşiv sistemi oluşturulması

Yönetim için olmazsa olmaz olan kayıtların saptanması, formatların hazırlanması

İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması

İş disiplini, temizlik, giyim, işe devam gibi temel iş yeri kurallarının uygulanmasının sağlanması

Ortak alanların işletilmesi, bakımı ve onarımı ile ilgili firma seçimi ve sözleşmelerin yapılması konularında yönetim kuruluna destek verilmesi

Güvenlik önlemlerinin alınmasının sağlanması ve kontrol edilmesi

Kararlar başta olmak üzere kat maliklerine ve sakinlerine yapılması gereken duyuruların hazırlanması

Atıkların çevreye ve site sakinleri ile çalışanlarına zarar vermeden uzaklaştırılmasının sağlanması

Site personelince yürütülen faaliyetler, kullanılan araç-gereçler/ekipmanlar ve çalışma yöntemleri hakkında çalışanların bilgilendirilmesi

Yangın, deprem, doğal afet gibi konularda alınacak önlem ve talimatların hazırlanması, bu konudaki yasal yükümlülüklerle ilgili yapılması gerekenler

Yeşil alanların gübreleme, ekim, sulama, biçme, budama, ilaçlama işlerinin planlanması ve yapılması

Su depolarının periyodik bakımlarının planlanması ve yaptırılması

Otoparkların düzenli kullanımının sağlanması, işletim tekliflerinin alınarak yönetim kuruluna sunulması

Kat Malikleri Kurulu, Blok Temsilciler Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu toplantılarının organizasyonun yapılması

Yüklenici firma tarafından yaptırılmış ve belli bir garanti süresini de kapsayan ekipman ve tesisler için kullanım ve bakım talimatlarının hazırlanması